Dashboard
René Lammers
Directie (1999 - 2011)

(Chauffeur en directielid van 1991-2011), is op 27 juli 2011 overleden. René was uiteraard al in dienst bij zijn vader vanaf 1977. Hij had veel kennis van zaken wat betreft welke auto dan ook die bij ons inzetbaar was. Verder regelde hij alle werkzaamheden die het "buitengebeuren" betreffen, zoals onderhoud van de auto's, reparaties, keuringen, etc. Wij zullen altijd vol trots met zijn naam blijven rondrijden!!